Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Ogłoszenia

2014-01-23
Łódź,
ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH PRZETARGU

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH PRZETARGU

1. Nazwa Wnioskodawcy/Beneficjenta (zamawiającego):

WASKAM GRANIT ZAKŁAD OBRÓBKI KAMIENIA ZBIGNIEW WASIELEWSKI

91-531 Łódź, ul. Strykowska 169

NIP: 728 012 87 49 REGON: 470651354.

2. Nazwa projektu: „Wzrost konkurencyjności i przychodów przedsiębiorstwa Waskam Granit Zakład Obróbki Kamienia Zbigniew Wasielewski poprzez wprowadzenie na rynek nowych produktów”.

3. Oś priorytetowa i działanie: oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, działanie III.6: Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw.

4. Przedmiot zamówienia: NOWA PIASKARKA

5. Data i miejsce ogłoszenia zamówienia: Zapytanie ofertowe zostało skierowane w dniu 28.02.2012 r. do następujących potencjalnych Wykonawców. Okres składania ofert wyznaczono od dnia 29.02.2012 r. do 06.03.2012 r. Otwarcie i rozstrzygnięcie ofert nastąpiło w dniu 12.03.2012 r. W dniu 22.03.2012 r. Beneficjent zamieścił wyniki rozstrzygnięcia na stronie internetowej i w siedzibie firmy.

6. Liczba otrzymanych ofert: Beneficjent w odpowiedzi na zapytania ofertowe otrzymał trzy oferty.

7. W wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta Firmy BS-KAMIENIARSTWO – Bogdan Skiba, ul. Wrocławska 34, 58-200 Dzierżoniów na kwotę 32 850,00PLN netto.

8. Uzasadnienie: Powyższa oferta została wybrana ponieważ otrzymała w sumie najwięcej punktów, tj. 100 pkt.


Kontakt

tel.: 426598545
wyślij e-mail
2020-08-12
USD
S: 3,6938
K: 3,7684
CHF
S: 4,0422
K: 4,1238
EUR
S: 4,3520
K: 4,4400